Sune Carlsson lämnar Atlas Copcos styrelse 2014

18 dec 2013

Stockholm den 18 december 2013: Sune Carlsson, ordförande i Atlas Copco AB:s styrelse, har avböjt omval vid årsstämman 2014. Valberedningen har för avsikt att föreslå Hans Stråberg, vice ordförande, till ny styrelseordförande.

Sune Carlsson har varit medlem i Atlas Copcos styrelse sedan 1997 och dess ordförande sedan 2003. Hans Stråberg invaldes i styrelsen 2013 och är dess vice ordförande.
Valberedningens förslag kommer att publiceras den 21 mars 2014, i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information kontakta: 

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995 eller 070 511 89 95 
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.