Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2013

20 nov 2013

Stockholm den 20 november 2013: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Stockholm. I programmet ingår en uppdatering av koncernens strategi och av marknadsläget. Företaget kommer också att visa upp produkt- och serviceinnovationer.

Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco, bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikter att den sammantagna efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt.

“Utvecklingen det här året har varit blandad och vi måste vara flexibla och ständigt anpassa oss till marknadens efterfrågan,” säger Ronnie Leten. “Samtidigt måste vi fortsätta fokusera på att erbjuda innovativa produkter och service som förbättrar kunders produktivitet. Långsiktigt är detta en viktig drivkraft för hållbar lönsam tillväxt.”
 
Kapitalmarknadsdagen börjar med en utställning om innovation och följs av presentationer av Ronnie Leten, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör; samt affärsområdescheferna: Stephan Kuhn, Kompressorteknik; Mats Rahmström, Industriteknik; Johan Hallin, Gruv- och bergbrytningsteknik; och Nico Delvaux, Bygg- och anläggningsteknik.
 
Presentationerna kommer fokusera på Atlas Copcos fem strategiska grundpelare: närvaro, service, innovation, operativ effektivitet och medarbetare. Atlas Copco kommer visa och förklara strategier och aktiviteter för hållbar lönsam tillväxt. Presentationerna kommer också vara tillgängliga på www.atlascopco.com/ir från 21 november.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.