Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

25 okt 2013

Stockholm den 25 oktober 2013: Atlas Copco, en ledande leverantör av industriella hållbara produktivitetslösningar, redovisade idag en bra lönsamhet trots lägre intäkter för gruvutrustning. På kort sikt förväntas efterfrågan att ligga kvar på nuvarande nivå.

Jämfört med föregående år minskade orderingången i tredje kvartalet 6% organiskt till MSEK 19 433 medan intäkterna minskade 4% organiskt till MSEK 20 552. Rörelseresultatet påverkades huvudsakligen av lägre volymer för gruvutrustning och valutaförändringar, och nådde MSEK 4 212 (4 925), vilket motsvarar en marginal på 20.5% (22.3).

Efterfrågan påindustriell utrustning var gynnsam, och serviceverksamheten fortsatte att utvecklas väl,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Efterfrågan på gruvutrustning fortsatte att vara svag.

Atlas Copco har bestämt sig för att utöka sin verksamhet till vakuumlösningar genom att förvärva Edwards Group Ltd., en marknads- och teknologiledare baserad i Storbritannien. Atlas Copco förvärvade också Pneumatic Holdings Inc., en amerikansk leverantör av lätta tryckluftsdrivna entreprenadverktyg; Dost Kompresör, en återförsäljare och serviceleverantör av kompressorer i Turkiet; och Synatec, ett Tyskland-baserat företag som levererar lösningar för kvalitetsförbättring huvudsakligen till fordonsindustrin.

Under kvartaletutsågs Johan Halling som chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik.
Atlas Copco har återigen blivit inkluderad i affärsmagasinet Forbes lista på världens 100 mest innovativa företag. “Vi är starkt fokuserade på att förbättra kundernas produktivitet genom att vara i framkanten av produktinnovation och service,” säger Ronnie Leten. ”Det är viktigare än någonsin.”

På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster att ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef
    08 743 8060 eller 070 347 2455

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com