Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2014

25 okt 2013

Stockholm den 25 oktober 2013: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2014.

Representanter:

  • Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)

  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder

  • Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring

  • Peder Hasslev, AMF


Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2014.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef


    08 743 8060 eller 070 347 2455


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com