Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2014

25 okt 2013

Stockholm den 25 oktober 2013: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2014.

Representanter:

  • Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)

  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder

  • Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring

  • Peder Hasslev, AMF


Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2014.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef


    08 743 8060 eller 070 347 2455


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com