Atlas Copco köper olje- och gas serviceverksamhet i USA

17 okt 2013

Stockholm den 17 oktober 2013: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har köpt de operationella tillgångarna av Archer Underbalanced Services, en ledande serviceleverantör av sänkborrhammare, borrkronor och tryckluftslösningar till landbaserade olje- och gas utvinningsföretag i USA.

Archer Underbalanced, en del av Archer Well Services med säte i Houston, Texas, hade försäljning under 2012 på MUSD 34 (MSEK 230). De förvärvade tillgångarna inkluderar fem servicecenters nära större olje- och gasreserver, och en tillverkningsanläggning för borrkronor i Carlsbad i delstaten New Mexico. Totalt 75 anställda förväntas gå över till Atlas Copco. “Vi är mycket nöjda med det här förvärvet då det kraftigt förbättrar vår distributions- och servicenärvaro inom den amerikanska landbaserade olje- och gasutvinningsindustrin ,” säger Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. "Detta skapar möjligheter att fylla denna nya distributionskanal med flera kompletterande Atlas Copco produktlinjer, såsom avancerade tryckluftssystem, i framtiden." Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Johan Halling, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.