Atlas Copco slutför förvärvet av Synatec

14 okt 2013

Stockholm den 14 oktober 2013: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Synatec, som levererar lösningar för kvalitetsförbättring huvudsakligen till fordonsindustrin.

Synatec, med säte nära Stuttgart, Tyskland, levererar produkter och lösningar för att förbättra flexibiliteten och kvaliteten för verkstadsföretags arbetsplatsoperationer, montörsinstruktion, såväl som datainsamling och analys. Företaget har 120 anställda och hade försäljning under 2012 på MEUR 12 (MSEK 105). Den förvärvade verksamheten är nu del av Atlas Copcos MVI Tools and Assembly Systems-division i affärsområdet Industriteknik. Atlas Copco meddelade 20 september 2013 att det hade tecknat avtal om att förvärva Synatec.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.