Edwards aktieägare godkänner Atlas Copcos förvärv

4 okt 2013

Stockholm den 4 oktober 2013: På en extraordinär bolagsstämma idag godkände en nödvändig majoritet av aktieägare i Edwards Group Ltd. överenskommelsen att Atlas Copco ska förvärva Edwards, en ledande global leverantör av vakuumlösningar och reningssystem.

Förvärvet av Edwards erbjuder Atlas Copco, en ledande leverantör av industriella hållbara produktivitetslösningar, en möjlighet att expandera till en växande marknad som tillgodoser industrier som Atlas Copco känner väl. Det finns flera synergier mellan vakuum och tryckluftslösningar inom försäljning, service och teknologiutveckling.
 
Transaktionen, som först aviserades 19 augusti 2013 och kommer genomföras via en sammanslagning, måste fortfarande godkännas av konkurrensmyndigheter. Den förväntas slutföras under första kvartalet 2014.
 
För mer information, vänligen besök www.atlascopco.com/ir.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.