Atlas Copco-priser belönar innovation

8 apr 2013

Stockholm den 8 april 2013: Atlas Copcos två främsta utmärkelser belönar i år utvecklingen av ett innovativt skruvåtdragningssystem och förbättrad kundservice. Priserna delas ut till vinnarna vid årsstämman den 29 april.

John Muncks pris för tekniska framsteg delas ut till det team som utvecklade en innovativ skruvåtdragningslösning för elektronikindustrin: Jubin Ghassabei, Johan Wallgren, Göran Johansson, Jonas Elofsson, Mamoon Parwani och Helder Francisco. Den mycket lätta, kompakta och flexibla designen låter tillverkare använda systemet för många olika slags produkter. Det hjälper mobiltelefonindustrin att öka produktiviteten och kvaliteten i sin produktion, och har därmed satt en ny standard.

Peter Wallenberg-priset går till en grupp som har utvecklat kompetensen hos servicetekniker och säljare inom affärsområdet Industriteknik: Leszek Irla, Caroline Stulgies, Patrik Löfgren, Ataollah Maleki och Michael Schraft. Detta har förbättrat såväl tekniska kunskaper som kundrelationer, vilket säkrar kvaliteten på utfört arbete och ökar kundernas tillfredsställelse.

“Dessa två vinnande lag visar att det betalar sig att fokusera på kunden”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Att sätta kunden först är vad som driver vår innovation inom produktutveckling, försäljning och service.”

Dr. Peter Wallenbergs pris belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom försäljning och marknadsföring.

John Munck-priset delas ut till en produktutvecklare eller designer, eller till en grupp, för framstående bidrag till den totala kvaliteten i en Atlas Copco-produkt.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.