Atlas Copco slutför förvärvet av MEYCO

3 apr 2013

Stockholm den 3 april 2013: Atlas Copco (Schweiz) AG har slutfört förvärvet av den Schweiz-baserade rörelsen MEYCO Equipment.

MEYCO omsatte omkring MEUR 22 (MSEK 190) 2012 och har cirka 45 anställda. Produktsortimentet inkluderar riggmonterad utrustning för sprutbetong, mobil utrustning för applicering av sprutbetong, pumpar och doseringsenheter, främst vid arbeten under jord. Den förvärvade verksamheten ingår i divisionen Underground Rock Excavation inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik. Atlas Copco meddelade 21 december 2012 att det hade tecknat avtal om att förvärva MEYCO.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.