Atlas Copco köper kinesisk verksamhet inom bergborrverktyg

5 mar 2013

Stockholm den 5 mars 2013: Atlas Copco (China) Investment Co., Ltd. har köpt 75% av Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd., en ledande kinesisk leverantör av bergborrverktyg. Förvärvet stärker Atlas Copcos position på den lokala marknaden för förbrukningsvaror till gruv- och anläggningsverksamhet.

Shandong Rock Drilling Tools hade försäljning under 2012 på cirka MRMB 393 (MSEK 420) och 687 anställda. Företaget, med bas i Shandong-provinsen i östra Kina, är del av det privatägda Shandong Sanshan Group, vilket också äger ett närliggande stålverk. Atlas Copco kommer också att köpa nästan 25% av stålverket. “Vi är mycket nöjda med det här förvärvet då det ger oss en stark bas för att fortsätta stärka vår position i Kina,” säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. “Vi ser en långsiktig möjlighet att växa inom produkter för topphammarborrning. Avtalet ger oss nya möjligheter att utveckla vår verksamhet.” Samtliga tillstånd har erhållits för förvärvet av Shandong Rock Drilling Tools. Stålverksinvesteringen förväntas godkännas av lokala myndigheter inom kort. Det förvärvade bolaget kommer att bli del av Atlas Copcos division Rock Drilling Tools.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.