Atlas Copco vinner stora order på gruvutrustning i Latinamerika

28 dec 2012

Stockholm den 28 december 2012: Atlas Copco har vunnit två stora order från gruvkunder i Syd- och Centralamerika, värda totalt MUSD 30 (MSEK 210). Den ena är från Minera Panama och gäller borrningsutrustning och tjänster till Cobre Panama, ett dagbrott för kopparbrytning. I Venezuela har Atlas Copco fått en order från guldbolaget Minerven.

Minera Panama är ett dotterbolag till kanadensiska Inmet Mining. Företaget köper totalt nio maskiner från Atlas Copco: borriggar av modellerna Pit Viper och Flexi-Roc samt tillhörande tjänster och simulatorutbildning. Ordern är värd nära MUSD 20. Merparten av utrustningen kommer att levereras under 2014 och 2015.

Beställningen från Minerven i Venezuela är värd cirka MUSD 10. Den gäller underjordsborriggar, lastningsutrustning och kärnborrningsriggar, samt portabla och stationära kompressorer. Utrustningen levereras under det kommande året.

”De här kontrakten visar vikten av att vi har en stark lokal närvaro för att kunna serva våra kunder”, säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Vi har nyligen byggt upp en egen organisation i Panama och är mycket stolta att ha blivit utvalda av Minera Panama att bli deras leverantör av stora rotationsborrningsriggar.”

Båda orderna tecknades under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik
    08 743 8314 eller +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.