Atlas Copco köper MEYCO, breddar sortimentet för tunneldrivning och gruvor

21 dec 2012

Stockholm den 21 december 2012: Atlas Copco (Schweiz) AG har tecknat avtal om att förvärva den Schweiz-baserade rörelsen MEYCO Equipment. Säljare är BASF Construction Chemicals Europe AG. Förvärvet breddar Atlas Copcos utbud med mobil utrustning för applicering av sprutbetong vid arbeten under jord.

MEYCO, med kontor och en monteringsfabrik i Winterthur i Schweiz, har cirka 40 anställda och omsatte omkring MEUR 20 (MSEK 175) 2011. Produktsortimentet inkluderar riggmonterad utrustning för sprutbetong samt pumpar och doseringsenheter. Försäljningen går för närvarande främst till anläggningsarbeten under jord i Europa, Asien och Mellanöstern. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna i affären.

”Det här förvärvet passar strategiskt väl ihop med Atlas Copco eftersom vi får ett bredare utbud gentemot våra befintliga kunder”, säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Sprutbetong är ett tillväxtområde tack vare de höga säkerhetskraven vid tunnelbyggen. Vi ser fram emot att kunna erbjuda de här produkterna genom våra globala säljkanaler till både gruv- och anläggningskunder.”

För mer information om MEYCO, se www.meyco.basf.com. Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i divisionen Underground Rock Excavation inom Gruv- och bergbrytningsteknik. Affären kräver godkännande av berörda myndigheter och den väntas slutföras mot slutet av första kvartalet 2013.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik
    08 743 8314 eller +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.