Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2012

15 nov 2012

Stockholm den 15 november 2012: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag, denna gång i Örebro. På agendan står en uppdatering av koncernens strategi och av marknadsläget, samt en mer ingående presentation av verksamheten inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik.

”Jag är stolt att välkomna analytiker, investerare och medier till Atlas Copco i Örebro. Det här är ett av våra främsta centrum för tillverkning och innovation inom gruv- och anläggningsutrustning, och det är en viktig plats för Atlas Copcos framtida utveckling”,säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco.

Ronnie Leten bekräftar även Atlas Copcos senaste marknadsprognos, att den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något på kort sikt.

”På grund av denna vikande trend så vidtar vi åtgärder för att anpassa tillverkningskapaciteten där det behövs, även här i Örebro”,säger Ronnie Leten. ”Vi fortsätter fokusera på investeringar i forskning och produktutveckling och kommer idag att visa hur vårt arbete kan öka kundernas produktivitet.”

Under kapitalmarknadsdagen hålls presentationer av Ronnie Leten samt ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer, Gruv- och bergbrytningstekniks chef Bob Fassl, affärsområdet Industritekniks chef Mats Rahmström, samt divisionschefer från Gruv- och bergbrytningsteknik.

Presentationerna kommer att handla om hur förvärv har bidragit till Atlas Copcos tillväxt över åren, samt hur Atlas Copcos affärsmodell gör bolaget flexibelt och motståndskraftigt. Andra ämnen är viktiga trender och innovationer inom gruvdrift och bergbrytning, som exempelvis automation i gruvor, mekanisk bergbrytning och behovet av att ha ett särskilt utbud för lokala marknader. Presentationerna finns tillgängliga från och med den 16 november.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295, [email protected] 
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.