Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco anpassar tillverkningskapacitet i Örebro

6 nov 2012

Stockholm den 6 november 2012: Atlas Copco Rock Drills AB lägger idag ett varsel om neddragning med 160 tjänster vid tillverkningsenheterna i Örebro.

”Marknaden för gruv- och bergbrytningsutrustning har försvagats och vi måste anpassa vår tillverkningskapacitet till den nuvarande efterfrågan”, säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Det här är tyvärr nödvändiga åtgärder och vi kommer att göra vårt bästa för att stötta våra anställda i den här svåra situationen.”


Varslet berör 105 arbetare och 55 tjänstemän. MBL-förhandlingar har nu inletts. Atlas Copco Rock Drills har för närvarande omkring 1 900 anställda. Bolaget tillverkar utrustning som används i gruvor ovan och under jord samt i anläggnings- och infrastrukturprojekt.

För ytterligare information kontakta:


  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik


    08 743 8314 eller +1 469 766 6242

  • Daniel Frykholm, Presschef


    08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.