Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

24 okt 2012

Stockholm den 24 oktober 2012: Atlas Copco redovisade idag ett bra rörelseresultat samt växande intäkter och orderingång för det tredje kvartalet, trots en försvagning av efterfrågan på utrustning från många marknader och kundsegment.

”Vi är nöjda med den lönsamhet vi har uppnått och med hur försäljningen utvecklades med tanke på det blandade marknadsläget”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Atlas Copcos organisation är redo att kunna prestera bra även under svårare förhållanden.”

Intäkterna ökade 6% organiskt jämfört med föregående år till MSEK 22 094 (20 739) och rörelseresultatet var MSEK 4 918 (4 800), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22.3% (23.1). Orderingången ökade 1% organiskt till MSEK 21 379 (21 151). Jämfört med de senaste kvartalen minskade efterfrågan på utrustning något, medan efterfrågan på service låg kvar på en god nivå.

”På kort sikt väntas den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster minska något”, säger Ronnie Leten. ”Särskilt under tuffare marknadsförhållanden är det viktigt att vi jobbar nära våra kunder för att försäkra oss om att vi gör det mesta av potentialen i vår sälj- och serviceorganisation.”

Bland viktiga händelser under kvartalet syns förvärvet av USA-baserade NewTech Drilling Products, samt ett beslut att omorganisera tillverkningen av väganläggningsutrustning i Karlskrona. Atlas Copco lanserade även ett antal nya produkter och gav besökare till MINExpo i Las Vegas en förhandstitt på världens största ramstyrda truck för gruvor under jord.

”Vi kommer fortsätta att ha starkt fokus på verksamhetens effektivitet och kostnader, och vi kommer att anpassa vår kapacitet där det behövs. Samtidigt är vi alltid beredda att investera på områden där vi ser möjligheter till hållbar, lönsam tillväxt. Forskning och produktutveckling fortsätter, precis som förr, att ha hög prioritet för Atlas Copco, oavsett efterfrågeläget”, säger Ronnie Leten.

Pressmeddelandet med hela delårsrapporten.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.