Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2013

22 okt 2012

Stockholm den 22 oktober 2012: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2013.

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)


Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder


Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt


Arne Lööw, Fjärde AP-fondenAtlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2013.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08 615 00 26.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef


    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.