Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2013

22 okt 2012

Stockholm den 22 oktober 2012: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2013.

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)


Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder


Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt


Arne Lööw, Fjärde AP-fondenAtlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2013.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08 615 00 26.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef


    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.