Atlas Copco öppnar marknadsbolag i Burkina Faso

22 okt 2012

Stockholm den 22 oktober 2012: Atlas Copco har öppnat ett marknadsbolag i Ouagadougou i Burkina Faso. Syftet är att stärka företagets närvaro i västra Afrika med ett breddat utbud av produkter och tjänster gentemot kunder i gruvindustrin.

Atlas Copco Burkina Faso Sarl invigdes officiellt den 12 oktober. Bolaget erbjuder utrustning för gruvdrift ovan och under jord, borriggar för prospektering samt förbrukningsvaror och relaterade reservdelar och tjänster. Organisationen väntas växa från 10 anställda idag till cirka 20 innan slutet av 2013, främst med personal inom kundservice.

”Den här verksamheten hjälper oss komma närmare kunder i de fransktalande delarna av Västafrika, där vi ser en bra tillväxtpotential i gruv- och prospekteringsbranscherna,” säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik.

Atlas Copco har tidigare gjort affärer i Burkina Faso genom sitt marknadsbolag i Mali.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik
    08 743 8314 eller +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.