Atlas Copco köper amerikansk tillverkare av borrkronor

25 sep 2012

Stockholm den 25 september 2012: Atlas Copco Secoroc LLC har tecknat avtal om att förvärva USA-baserade NewTech Drilling Products, LLC. Genom affären breddar Atlas Copco utbudet för gruvor samt olje- och gasborrning med en ny typ av högkvalitativ produkt.

Med huvudkontor i Salt Lake City i Utah utvecklar och tillverkar NewTech produkter med fokus på roterande PDC-borrkronor (polycrystalline diamond compact) samt så kallade klaw-borrkronor, för roterande borrning i mjukare bergarter. Dessa hållbara verktyg är utformade för att stå emot både slag och utnötning. PDC-borrkronorna passar bäst för borrning av grundare hål på land. NewTech, som är privatägt, har för närvarande 20 anställda och hade intäkter 2011 på MUSD 6.5 (MSEK 45). ”Det här förvärvet breddar vårt produktutbud och vår expertis gentemot kunder i gruv- och anläggnings- samt olje- och gasindustrierna,” säger Bob Fassl, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Vi ser fram emot att kombinera NewTechs kompetens inom produktutveckling med Atlas Copcos starka varumärke och globala säljorganisation.” NewTech kommer att ingå i Atlas Copcos division Rock Drilling Tools inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik. Förvärvet väntas slutföras under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314 eller +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.