Atlas Copco slutför förvärvet av Ekomak

2 aug 2012

Stockholm den 2 augusti 2012: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Ekomak, en turkisk tillverkare av industriella skruvkompressorer.

Ekomak hade intäkter de senaste 12 månaderna på MEUR 23 (cirka MSEK 200) och omkring 160 anställda. I Turkiet utvecklar, tillverkar och säljer företaget stationära oljesmorda skruvkompressorer med variabel varvtalsstyrning som tillval. Ekomak har även egna sälj- och serviceverksamheter i Ryssland och Tyskland, samt ett nätverk av distributörer för andra länder.
Ekomak ingår i divisionen Industrial Air inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.