Atlas Copco köper dansk tillverkare av generatorer för kvävgas och syrgas

1 aug 2012

Stockholm den 1 augusti 2012: Atlas Copco AB har förvärvat Gazcon A/S med huvudkontor i Danmark. Köpet breddar Atlas Copcos utbud av generatorer för kvävgas och tillför syrgasgeneratorer till sortimentet.

Gazcon ligger i Lynge, nordväst om Köpenhamn, där bolaget designar och tillverkar generatorer med så kallad PSA-teknik (pressure swing adsorption). Företaget hade intäkter 2011 på cirka MDKK 25 (MSEK 30) och 21 anställda. Se ävenwww.gazcon.com. “Genom Gazcon får vi ett brett sortiment av generatorer för lokal framställning av kvävgas och syrgas. Detta är en intressant tillväxtmöjlighet som breddar vårt utbud gentemot flera olika kundsegment,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. Kvävgas och syrgas transporteras normalt till kunder genom pipelines, i stora containrar eller i tuber. PSA-tekniken tillsammans med luftkompressorer och torkar gör det möjligt för små och medelstora gaskonsumenter att generera gas på plats, vilket minskar kostnader såväl som utsläpp. Kvävgas behövs vanligen i marina tillämpningar samt i elektronik-, mat- och dryckestillverkning. Syrgas används till exempel medicinskt, vid rening av avloppsvatten och vid metalltillverkning. Gazcon A/S kommer att ingå i divisionen Quality Air inom affärsområdet Kompressorteknik. För information om Atlas Copcos kvävgasgeneratorer, se www.atlascopco.com/nitrogen.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.