Atlas Copco förvärvar kompressortillverkare i Turkiet

1 jun 2012

Stockholm, Sverige, 1 juni 2012: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva Ekomak Group, en turkisk tillverkare av industriella skruvkompressorer, som stärker marknadspositionen i regionen. Ekomak har en stark inhemsk position inom branscher som metallarbete, textilindustri och tillverkning.

Ekomak grundades 1992 och har cirka 160 anställda. Det är privatägt och intäkterna de senaste 12 månaderna uppgick till cirka MEUR 23 (MSEK 200). Företaget utvecklar, framställer och säljer stationära, oljeinsprutade skruvkompressorer, inklusive drivenheter med variabel frekvens. Huvudkontoret ligger i Istanbul och tillverkningen i Edirne, Turkiet. Ekomak har också sina egna försäljnings- och serviceenheter i Ryssland och Grekland och ett nätverk med distributörer för andra länder. ”Genom att förvärva Ekomak utökar och stärker vi ytterligare vår närvaro i Turkiet och Ryssland. Ekomak är ett väletablerat varumärke inom sitt segment och på sina marknader. Det har en stark potential för ytterligare tillväxt och är ett bra komplement till vårt befintliga utbud”, säger Stephan Kuhn, Business Area President för Kompressorteknik. Ekomak kommer att bli en del av Industrial Air Division inom Kompressorteknik. Förvärvet beräknas avslutas under tredje kvartalet 2012.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Stephan Kuhn, Business Area President, Kompressorteknik
    +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, presschef
    +46 (0)8 743 8060 eller +46 (0)70 865 8060

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder). Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.