Atlas Copco slutför köpet av svenska GIA

31 jan 2012

Stockholm den 31 januari 2012: Atlas Copco AB har idag slutfört förvärvet av GIA Industri AB från Vätterledens Verkstad AB, ett dotterbolag till Vätterledens Invest AB.

Den köpta verksamheten har 113 anställda och årliga intäkter på cirka MSEK 230. Genom förvärvet breddar Atlas Copco sitt utbud bland annat med elektriska gruvtruckar, lastare med grävarm, andra gruvfordon och ventilationssystem. GIA Industri AB blir en del av divisionen Underground Rock Excavation inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.