Atlas Copco slutför förvärv av Houston Service Industries

4 jan 2012

Stockholm den 4 januari 2012: Atlas Copco North America LLC har slutfört förvärvet av Houston Service Industries, Inc., en amerikansk tillverkare av blåsmaskiner och vakuumpumpar.

Houston Service Industries har årliga intäkter på omkring MUSD 37 (MSEK 240) och 123 anställda. Med sitt välkända varumärke HSI har bolaget en stark position i USA inom utrustning för vattenrening och industriella processer, och affären ger möjlighet till försäljningssynergier med Atlas Copco gentemot dessa marknadssegment. Houston Service Industries ingår i divisionen Oil-free Air inom affärsområdet Kompressorteknik. Se även www.hsiblowers.com.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.