Atlas Copco köper kinesisk kompressortillverkare

22 dec 2011

Stockholm den 22 december 2011: Atlas Copco (China) Investment Co. Ltd har köpt vissa tillgångar i Guangzhou Linghein Compressor Co., Ltd. Genom affären får Atlas Copco ett nytt starkt regionalt varumärke för industrikompressorer, vilket stödjer koncernens fortsatta lönsamma tillväxt i Kina.

Linghein, som grundades 2001, ligger i staden Guangzhou i sydöstra Kina. Bolaget har en omsättning på cirka MCNY 110 (MSEK 100) och 160 anställda. Företaget designar och tillverkar främst små och medelstora oljesmorda skruvkompressorer. Under åren har Linghein byggt upp en stabil organisation med sälj- och servicerepresentanter i flera kinesiska regioner, samt ett starkt distributörsnätverk. ”Vi vill fortsätta expandera i Kina och genom Linghein får vi ett starkt varumärke i en region med många industrier,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. ”Linghein har bra renommé inom sin kundbas och kompletterar vår nuvarande varumärkesportfölj mycket väl.” Den köpta verksamheten kommer att ingå i Kompressortekniks division Industrial Air. Linghein kommer att fortsätta verka under sitt eget varumärke, i linje med Atlas Copco-koncernens väletablerade strategi att ha flera varumärken. Mer information om Linghein finns på www.linghein.com.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.