Atlas Copco köper svenska GIA, breddar utbud för gruv- och tunnelarbeten

16 dec 2011

Stockholm den 16 december 2011: Atlas Copco AB har tecknat avtal om att köpa GIA Industri AB:s verksamhet inom underjordsmaskiner från Vätterledens Verkstad AB. Genom förvärvet breddar Atlas Copco sitt utbud bland annat med elektriska gruvtruckar, andra gruvfordon och ventilationssystem.

GIA Industri AB grundades 1884 och har ägts av Vätterledens Verkstad AB sedan 1994. GIA:s huvudkontor och fabrik ligger i Grängesberg. Den köpta verksamheten har 113 anställda och årliga intäkter på cirka MSEK 230. Säljaren behåller de delar av GIA som inte har med underjordsverksamhet att göra. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

”GIA passar strategiskt bra ihop med Atlas Copco. Vi kommer in på nya marknadsområden och våra kunder får tillgång till en ännu bredare produktportfölj,” säger Bob Fassl, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Det känns särskilt intressant att kunna erbjuda våra kunder gruvtrucken Kiruna Electric, som har en mycket bra miljömässig profil. Vi ser stora möjligheter att dra nytta av Atlas Copcos globala säljnätverk för både den och GIA:s andra produkter.”

I GIA:s utbud syns även lok och vagnar för rälsbunden trafik under jord, servicetruckar, utrustning för laddning, kabelbultning och skrotning, lastare med grävarm (Häggloader) samt kompletta ventilationssystem. GIA säljer framför allt genom distributörer. För mer information om GIA, se www.gia.se. GIA Industri AB kommer att bli del av divisionen Underground Rock Excavation inom Gruv- och bergbrytningsteknik. Förvärvet väntas avslutas under det första kvartalet 2012.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik
    08 743 8314 eller +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. 


Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.