Atlas Copco gör strategiskt förvärv för att expandera inom blåsmaskiner

15 dec 2011

Stockholm den 15 december 2011: Atlas Copco North America LLC har tecknat avtal om att köpa Houston Service Industries, Inc., en amerikansk tillverkare av blåsmaskiner och vakuumpumpar. Bolaget har en stark position i USA inom utrustning för vattenrening och industriella processer, och affären ger möjlighet till försäljningssynergier med Atlas Copco gentemot dessa marknadssegment.

Houston Service Industries är ett privatägt bolag med intäkter de senaste 12 månaderna på MUSD 37 (MSEK 240) och 123 anställda. Bolaget är en ledande tillverkare av flerstegs centrifugalblåsmaskiner, en vanlig teknologi inom lågtrycksutrustning. Bolaget har nyligen lanserat direktdrivna turboblåsmaskiner, en innovativ och energieffektiv teknik.

”Det här förvärvet passar väl ihop med vår ambition att skaffa oss en världsledande ställning på marknaden för lågtrycksutrustning, eftersom det breddar vårt utbud av blåsmaskiner till nästan alla storleksklasser” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. ”Tillväxtmöjligheterna är särskilt bra på marknaden för vattenrening, där efterfrågan på energieffektiva produkter är mycket stor.”

I vanliga kommunala anläggningar för rening av avloppsvatten används bakterier för att bryta ner avfallet. Detta kräver att stora mängder luft blåses ner i luftningsbassänger för att syresätta bakterierna. Luftningssystemet kan stå för upp till 70 procent av energiförbrukningen i en typisk anläggning för biologisk behandling av avloppsvatten.

Houston Service Industries kommer att ingå i divisionen Oil-free Air inom affärsområdet Kompressorteknik. Företaget kommer fortsätta att använda sig av varumärket HSI. Se även www.hsiblowers.com. Förvärvet väntas avslutas under det första kvartalet 2012. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.