Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2011

29 nov 2011

Stockholm den 29 november 2011: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Antwerpen i Belgien. På agendan står en uppdatering av koncernens strategi och av marknadsläget, samt en mer ingående presentation av verksamheten inom affärsområdet Kompressorteknik.

”Vi har en positiv långsiktig syn på tillväxtmöjligheterna för våra fyra affärsområden,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. Han bekräftar även de kortsiktiga marknadsutsikterna från 21 oktober; att efterfrågan totalt sett minskar något från en hög nivå.

”Den senaste tidens ekonomiska osäkerhet på världsmarknaderna har hittills haft en begränsad effekt på påverkan på Atlas Copcos produkter, men vi är väl förberedda hur läget än utvecklas. Vi har en stark balansräkning som stödjer investeringar i innovation, geografisk närvaro och i vår serviceverksamhet, och vi ser många möjligheter att utveckla verksamheten även under svåra marknadsförhållanden,” säger Leten.

Under kapitalmarknadsdagen hålls presentationer av: Ronnie Leten; ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer; Kompressortekniks chef Stephan Kuhn; Gruv- och bergbrytningstekniks chef Bob Fassl samt divisionschefer från Kompressorteknik.

Ronnie Leten säger att utvecklingen av serviceverksamheten även framöver kommer att ligga i fokus för Atlas Copco. Eftermarknaden, inklusive service, reservdelar och förbrukningsvaror, genererar för närvarande omkring 40% av koncernens intäkter, eller mer än BSEK 30 under de senaste 12 månaderna.

“Vi har nu 12 000 personer som arbetar i Atlas Copcos fyra fokuserade servicedivisioner – en för varje affärsområde. Det här ger oss en stadig ström av intäkter men också en stor möjlighet att stärka och fördjupa våra kundrelationer, vilket är helt avgörande för Atlas Copcos framtida utveckling,” säger Leten.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060

    Mattias Olsson, Chef investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.