Atlas Copco har slutfört förvärvet av Seti-Tec

21 nov 2011

Stockholm den 21 november 2011: Atlas Copco-ägda ETS Georges Renault S.A.S. i Frankrike har nu slutfört förvärvet av Seti-Tec S.A.S., en fransk tillverkare av avancerad borrningsutrustning och lösningar för flygindustrin.

Seti-Tec, som grundades 2005, är en snabbväxande och innovativ aktör inom flygindustrin, med några av världens största flygplanstillverkare bland sina kunder. Bolaget, som är privatägt, har 14 anställda och hade intäkter på MEUR 4.4 (MSEK 40) under 2010. Seti-Tec har huvudkontor nära Paris. Seti-Tec ingår i divisionen Chicago Pneumatic Tools inom affärsområdet Industriteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505 eller 070 889 9350
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.