Atlas Copco utser Håkan Osvald till chefsjurist och medlem i ledningsgruppen

14 nov 2011

Stockholm den 14 november 2011: Atlas Copco har utsett Håkan Osvald till chefsjurist och medlem i ledningsgruppen från och med den 1 januari 2012. Han efterträder Hans Sandberg som går i pension.

Håkan Osvald är svensk medborgare, född 1954. Han har en juristexamen från Uppsala Universitet. Han började som bolagsjurist på Atlas Copco AB 1985 och flyttade 1989 till Atlas Copco i USA som jurist för Atlas Copco North America Inc. och Chicago Pneumatic Tool Company. Håkan Osvald utsågs 1991 till biträdande chefsjurist för Atlas Copco-koncernen, med särskilt ansvar för förvärv.”Håkan är både internt och externt en mycket respekterad jurist, med bred kunskap om globala industriella frågor,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Inte minst genom att delta i fler än hundra förvärv och försäljningar har Håkan skaffat sig värdefulla insikter om vår verksamhet och strategi och jag ser fram emot hans bidrag till Gruppen i den nya rollen.”För ytterligare information kontakta:Daniel Frykholm, Presschef08 743 8060 eller 070 865 8060Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com).