Atlas Copco bygger ny kompressorfabrik i Kina

9 nov 2011

Stockholm den 9 november 2011: Atlas Copco börjar denna vecka bygga en ny tillverkningsanläggning för kompressorer i Kina, för att möta den växande efterfrågan på kompressorer i Kina och från andra asiatiska marknader.

Investeringen på omkring MSEK 150 täcker uppförandet av en ny monteringsfabrik för kompressorer, ett testlaboratorium samt ett centrum för forskning och utveckling. Den nya fabriken tillsammans med en uppgradering av den befintliga anläggningen gör det möjligt att öka produktionen av portabla kompressorer, oljesmorda och oljefria industrikompressorer samt kompressorelement.”Den här investeringen hjälper oss att bättre tillgodose våra lokala kunders behov och stödjer Gruppens lönsamma tillväxt i Asien,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. ”Vi kommer också att kunna fokusera på lokal utveckling av innovativa, energieffektiva produkter som möter kommande mer strikta kinesiska krav på energieffektivitet.”Den nya fabriken ligger på ett 45 000 kvadratmeter stort stycke land omkring 10 kilometer från Atlas Copcos nuvarande fabrik i Wuxi, i den kinesiska provinsen Jiangsu. Den nya anläggningen betjänar affärsområdena Bygg- och anläggningsteknik samt Kompressorteknik och kommer att vara klar i juli 2012Atlas Copco har för närvarande mer än 5 000 anställda i Kina, vid 13 produktionsanläggningar och mer än 100 kontor runtom i landet.För ytterligare information kontakta:Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154Daniel Frykholm, Presschef08 743 8060 eller 070 865 8060Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.