Finansiell information från Atlas Copco under 2012

27 okt 2011

Stockholm den 27 oktober 2011: Atlas Copco-gruppen publicerar finansiell information följande datum under nästa år och 2013:

201231 januariBokslutskommuniké 2011
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2011
27 aprilÅrsstämma
Q1 – första kvartalets resultat 2012
17 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2012
24 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 2012
201331 januariBokslutskommuniké 2012
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2012

För ytterligare information kontakta:

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.