Atlas Copco säljer enhet inom bergförstärkning till Minova

7 okt 2011

Stockholm den 7 oktober 2011: Atlas Copco MAI GmbH har sålt sin verksamhet inom självborrande jordförankringsbultar till Minova. Produkterna som avyttras används främst i anläggningsarbeten. Affären stödjer Atlas Copcos strategi att inom bergförstärkning fokusera på produkter för gruvindustrin.

Verksamheten som säljs är baserad i Feistritz i Österrike. Den har årliga intäkter på omkring MSEK 100 och cirka 45 anställda. Dessa kommer att erbjudas anställning av Minova, som är en del av den australiensiska koncernen Orica Limited. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. ”Vi kommer att fortsätta växa på marknaden för markarbeten, med fokus på de segment där vi har de bästa möjligheterna att utveckla innovativa produkter som skapar värde för våra kunder,” säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Den sålda verksamheten passar strategiskt mycket bra med Minova Tunneling & Civil och får en bra miljö att växa i.” Atlas Copco säljer ett brett utbud av utrustning och förbrukningsvaror för markarbeten globalt. Atlas Copco kommer att fortsätta sin verksamhet inom bergbultar för gruvor under jord genom tillverkning och distribution av bergbultarna Swellex och Roofex. Atlas Copco kommer också att fortsätta sälja självborrande jordförankringsbultar för utvalda marknader och användningsområden genom ett distributörsavtal med Minova. På samma sätt kommer Minova att fungera som distributör för Swellex på vissa marknader.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.