Atlas Copco slutför förvärv av Penlon Medical Gas Solutions

17 aug 2011

Stockholm den 17 augusti 2011: Atlas Copco Ltd har slutfört förvärvet av enheten Medical Gas Solutions från Penlon Ltd, efter godkännande av konkurrensmyndigheter.

Penlon Medical Gas Solutions är en ledande leverantör till sjukhus av system för medicinska gaser, medicinska vakuumsystem och komponenter för gasdistribution. Verksamheten hade intäkter 2010 på omkring MGBP 12 (ca MSEK 120).

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.