Atlas Copco fördubblar bidraget till Vatten åt Alla

20 dec 2010

Atlas Copco kommer att öka sitt bidrag till Vatten åt Alla, så att fler människor kan få tillgång till rent dricksvatten. Från och med 2011 kommer Gruppen att ge två gånger det belopp som Atlas Copcos medarbetare skänker. Hittills har cirka en miljon människor fått rent dricksvatten genom Vatten åt Alla.

Vatten åt Alla grundades i Sverige 1984 av Atlas Copco-anställda. Organisationen arbetar efter mottot att rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet och har genom åren hjälpt människor i länder som Peru, Sudan, Afghanistan och Kina att få tillgång till rent dricksvatten. Enkla metoder används såsom borrning, grävning eller att skydda naturliga källor.

Anställda gör frivilliga donationer till organisationen, normalt månadsvis, och storleken anpassas efter den de anställas önskemål. Sedan Vatten åt Alla instiftades har Gruppen matchat de anställdas donationer, men från och med 2011 kommer Atlas Copco att bidra med dubbla summan som de anställda ger.

Ett bidrag om fem euro per månad ger på ett år hållbart dricksvatten till mer än 100 personer.
 
Om du vill veta mer, vänligen besök: http://www.water4all.org/


För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.