Christel Bories lämnar styrelsen i Atlas Copco AB

17 dec 2010

Stockholm den 17 december 2010: Christel Bories har idag informerat om att hon lämnar styrelsen på Atlas Copco AB.

Nomineringskommittén kommer att presentera sitt förslag till styrelsesammansättning i samband med inbjudan, den 17 mars 2011, till årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).