Atlas Copco öppnar marknadsbolag i Mali

2 dec 2010

Stockholm den 2 december 2010: Atlas Copco inviger idag ett helägt marknadsbolag i Mali för att stödja den växande gruvnäringen i Västafrika och befästa Gruppens engagemang för kunder i området.

Det nya marknadsbolaget kommer främst att fokusera på försäljning av utrustning för gruvor och dagbrott, förbrukningsvaror samt reservdelar och service. Marknadsbolaget kommer inledningsvis att sysselsätta 14 personer. Det kommer att tillgodose marknaden i Mali och andra franskspråkiga länder i regionen som Mauretanien, Burkina Faso, Senegal och Elfenbenskusten.
"Det nya marknadsbolaget kommer att föra oss närmare våra kunder i de här länderna,” säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik, och fortsätter: "Det finns många intressanta projekt i området, särskilt inom gruvsektorn, som erbjuder bra affärsmöjligheter."
Utöver det nya marknadsbolaget i Mali fokuserar en nyetablerad filial i Senegal på bygg- och anläggningsmarknaden i samma region. Atlas Copco har tidigare varit representerat i Västafrika genom ett återförsäljarnät.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    070 417 8502
  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
 
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA.