Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2010

1 dec 2010

Stockholm, den 1 december 2010: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag. I år är det ett särskilt fokus på närvaron på tillväxtmarknader, serviceverksamheten och personalutveckling.

"Vi har sett en stark marknadsutveckling under året. De goda vinsterna har fått stöd av vår snabbrörliga och motståndskraftiga affärsmodell som bygger på en rörlig kostnadsstruktur och en stabil eftermarknad," säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. "Vi fortsätter att prioritera närvaron på tillväxtmarknader, i synnerhet Kina och Indien."
Kapitalmarknadsdagen hålls i anslutning till Atlas Copcos lokaler i Sickla. Cirka 120 personer från finansvärlden och media förväntas närvara vid evenemanget, som innehåller presentationer av affärsområdeschefer och personalchefen.
"Innovation och produktutveckling är viktiga tillväxtfaktorer. Våra energieffektiva lösningar ökar våra kunders konkurrenskraft, bidrar till en renare miljö och leder till lönsam tillväxt för Atlas Copco," säger Ronnie Leten.
Upp till 10 % av energiförbrukningen inom industrin kommer från tryckluftssystem. Atlas Copcos energieffektiva VSD-kompressorer hjälper kunderna att minska den energiförbrukningen med upp till 35 %.
"Sammantaget har vi en solid plattform för fortsatt lönsam tillväxt. Atlas Copco är väl positionerat för framtiden," säger Ronnie Leten. Leten bekräftar den kortsiktiga prognosen från den 22 oktober att efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Den sekventiella förbättringen förväntas främst komma från tillväxtmarknaderna.

 
För ytterligare information kontakta:

  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
  • Ingrid Andvaller, Chef investerarrelationer
    08 743 8290 eller 070 497 8290

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.