Atlas Copco får stororder på väganläggningsutrustning

26 nov 2010

Stockholm den 26 november 2010: Atlas Copco har fått en order på Dynapac-vältar och -asfaltsutläggare från Xuzhou Gongli Road and Bridge Construction Machinery Co. Ltd, till ett värde av cirka MSEK 170. Ordern undertecknades vid en ceremoni under Bauma-mässan i Shanghai, Kina.

Utrustningen kommer att användas för att bygga motorvägar, broar, dammar och flygplatser i hela Kina och kommer att levereras under en sexmånadersperiod under 2010/2011.
 
"Vi är stolta över att få den här stora ordern på väganläggningsutrustning på den viktiga kinesiska marknaden," säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. "Det visar att de kinesiska kunderna uppskattar den goda prestanda de får från Dynapac-utrustning och det mervärde vi ger genom vår kinesiska service- och supportorganisation.”
 
Xuzhou Gongli Road and Bridge Construction Machinery Co. Ltd är en snabbt växande bygg- och anläggningsentreprenör och har verksamhet i fem av Kinas större provinser. Företaget grundades 1994 och är baserat i Xuzhou, Jiangsuprovinsen i östra Kina.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    070 417 8502
  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
 
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA.