Finansiell information från Atlas Copco under 2011

22 nov 2010

Stockholm den 22 november 2010: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

2011

 • 2 februari
  Bokslutskommuniké 2010
  Q4 – fjärde kvartalets resultat 2010
 • 20 april
  Årsstämma
  Q1 – första kvartalets resultat 2011
 • 18 juli
  Q2 – andra kvartalets resultat 2011
 • 21 oktober
  Q3 – tredje kvartalets resultat 2011

2012
 • 31 januari
  Bokslutskommuniké 2011
  Q4 – fjärde kvartalets resultat 2011

För ytterligare information kontakta:

 • Ingrid Andvaller, Chef investerarrelationer
  08 743 8290 eller 070 497 8290
 • Love Liman, tf Presschef
  08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.