Finansiell information från Atlas Copco under 2011

22 nov 2010

Stockholm den 22 november 2010: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

2011


 • 2 februari


  Bokslutskommuniké 2010


  Q4 – fjärde kvartalets resultat 2010

 • 20 april


  Årsstämma


  Q1 – första kvartalets resultat 2011

 • 18 juli


  Q2 – andra kvartalets resultat 2011

 • 21 oktober


  Q3 – tredje kvartalets resultat 2011


2012

 • 31 januari


  Bokslutskommuniké 2011


  Q4 – fjärde kvartalets resultat 2011

För ytterligare information kontakta:

 • Ingrid Andvaller, Chef investerarrelationer


  08 743 8290 eller 070 497 8290
 • Love Liman, tf Presschef


  08 743 8060 eller 073 318 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.