Atlas Copco inviger ny fabrik i Kina

13 nov 2010

Stockholm den 13 november 2010: Idag inviger Atlas Copco en ny fabrik i Kina. I den nya anläggningen kommer det att utföras montering och förpackning av koncernens hela utbud av turbokompressorer och turboexpandrar för gas- och processindustrin samt kundanpassning av produkter och eftermarknadstjänster.

Den nya fabriken - Atlas Copcos första fabrik i östra Asien för detta sortiment - är utrustad med den mest avancerade tekniken för turbokompressorproduktion som finns att tillgå. Den nya anläggningen kommer att uppfylla högsta industristandard, (ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001) samt lokala standarder.
 
Investeringen för anläggningen, som ligger i Shanghai Lingang Economic Development Zone, uppgår till cirka MSEK 100 (MRMB 100). Anläggningen förväntas sysselsätta över 150 personer 2012.
 
"Den här nya anläggningen är viktig för att stärka närvaron för vår Gas and Process-verksamhet i Asien", säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. "Det ger oss möjlighet att utveckla den asiatiska marknadens stora potential och kommer även att föra oss närmare våra många kunder i regionen."
 
Atlas Copcos turbokompressorer och turboexpandrar har tillämpningar inom många branscher, bland annat inom luftseparering, kemi/petrokemi och naturgas. Den nya produktionsanläggningen kommer kunderna till godo i alla dessa branscher genom att den förbättrar effektiviteten i hantering, förpackning och kundanpassning av produkter samt genom att öka Gruppens eftermarknadsnärvaro i regionen.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Love Liman, t.f. Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
 
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.  Man erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien.