Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

22 okt 2010

Stockholm den 22 oktober 2010: Atlas Copco rapporterade idag resultatet för det tredje kvartalet med rekordhög vinst och stark organisk ordertillväxt. Asien, Australien och Sydamerika rapporterade alla rekordhög orderingång.

Orderingången ökade 35% organiskt till MSEK 19 316 (14 309) och intäkterna ökade med 18% organiskt till MSEK 17 743. Sekventiellt ökade försäljningen av gruv- och industriutrustning medan orderingången för bygg- och anläggningsutrustning mattades något. Rörelseresultatet ökade till ny rekordnivå på MSEK 3 782 (2 402), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21.3%, inklusive omstruktureringskostnader.

Större marknadsnärvaro, nya innovativa produkter och en fantastisk utveckling för vår eftermarknadsaffär, kombinerat med ännu större kundfokus har gett resultat,” säger Ronnie Leten, vd och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Jag är särskilt nöjd med att våra energieffektiva lösningar och vårt serviceerbjudande har fått stort genomslag hos kunder på tillväxtmarknaderna.”
Samtliga affärsområden lanserade nya produkter och lösningar med högre produktivitet, bättre ergonomi, förbättrad säkerhet och bättre energieffektivitet.

Vi fick stora order på gruv- och tunnelutrustning från Kazakstan och Indien och en stor kompressororder från den ryska gasledningsindustrin. Orderna visar ett stort förtroende för Atlas Copcos produkter och tjänster, och att det är många stora projekt är på gång.”

Under kvartalet förvärvade Atlas Copco en österrikisk tillverkare av mobila krossverk, ett holländskt biogasbehandlingsföretag och ett brittiskt borrutrustningsföretag. Bolagen bidrar med produkter som är komplement till Atlas Copcos produktserier. Ett nytt marknadsbolag invigdes i Panama och på Gruppens två största marknader – USA och Kina – etableras nya, effektiva distributionscenter. Atlas Copco förvärvade också en distributör av industriverktyg i USA med syfte att ytterligare öka närvaron på marknaden.

Efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Den sekventiella förbättringen förväntas främst komma från utvecklingsmarknaderna.”

För ytterligare information kontakta:

  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.