Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2010

22 okt 2010

Rekordvinst och stark ordertillväxt

· Orderingången steg 35% till MSEK 19 316.


· Intäkterna ökade 18% till MSEK 17 743 (15 088).


· Rörelseresultatet ökade 57% till MSEK 3 782 (2 402), inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 100.


· Rörelsemarginalen var rekordhög på 21.3% (15.9).


· Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 675 (2 210).


· Periodens resultat var MSEK 2 650 (1 730).


· Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.17 (1.42).


· Operativt kassaflöde på MSEK 2 479 (4 275).Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Den sekventiella förbättringen förväntas främst komma från utvecklingsmarknaderna.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer


08-743 8290, mobil 070-497 8290


Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com