Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2010

22 okt 2010

Rekordvinst och stark ordertillväxt

· Orderingången steg 35% till MSEK 19 316.
· Intäkterna ökade 18% till MSEK 17 743 (15 088).
· Rörelseresultatet ökade 57% till MSEK 3 782 (2 402), inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 100.
· Rörelsemarginalen var rekordhög på 21.3% (15.9).
· Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 675 (2 210).
· Periodens resultat var MSEK 2 650 (1 730).
· Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.17 (1.42).
· Operativt kassaflöde på MSEK 2 479 (4 275).


Marknadsutsikter på kort sikt


Efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Den sekventiella förbättringen förväntas främst komma från utvecklingsmarknaderna.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08-743 8290, mobil 070-497 8290

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com