Atlas Copco förvärvar ett gasbehandlingsföretag

1 okt 2010

Stockholm den 1 oktober 2010: Atlas Copco Nederland B.V. har idag förvärvat Cirmac International B.V., ett företag specialiserat på biogasuppgraderingssystem för förnybar energiproduktion samt gasbehandlingssystem.

Cirmac utformar, säljer och underhåller system som uppgraderar biogas till naturgas. Den uppgraderade biogasen, även kallad grön gas eller biometan, är en mycket hållbar form av förnybar energi och kan levereras till naturgasnätet eller användas som transportbränsle. Företaget utformar, säljer och underhåller även system för gasrening och kväveproduktion åt olja, gas och (petro-)kemiska industrier, både på land och offshore.
 
"Cirmac tillför Atlas Copco innovativa lösningar inom de viktiga områdena gasbehandling och biogasuppgradering,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. "Genom förvärvet kan vi öka vårt utbud av hållbara lösningar."
 
Cirmac grundades 1979 och har sitt huvudkontor i Apeldoorn, Nederländerna. Företaget sysselsätter 42 personer och hade 2009 en omsättning på MEUR 14 (MSEK 127). Bolaget kommer att ingå i Atlas Copcos Oil-free Air-division inom affärsområdet Kompressorteknik.
 

  • För ytterligare information kontakta:
    Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
    Love Liman, t.f. Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.  Man erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien.