Atlas Copco förvärvar verktygsdistribution i USA

8 sep 2010

Stockholm den 8 september 2010: Atlas Copco Tools & Assembly Systems LLC har tecknat en överenskommelse om att förvärva försäljning och marknadsföring från sin nuvarande verktygsdistributör Kramer Air Tool Inc, i Michigan, USA. Avtalet stärker ytterligare Atlas Copcos närvaro och stöd till kunder.

"Vi är mycket nöjda med att kunna integrera Kramers distributörsnätverk i Atlas Copcos försäljningsorganisation och därmed erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av sofistikerade produkter, tjänster och tillbehör. Det här kommer att föra oss närmare våra kunder," säger Mats Rahmström, chef för affärsområdet Atlas Copco Industriteknik. Kramer grundades 1984 och har sedan 1999 varit den enda Atlas Copco-distributören till fordons- och verkstadsindustrin i Michigan. Dess huvudkontor ligger i Farmington Hills. Kramer sysselsätter ca 50 personer och under 2009 hade bolaget en omsättning på cirka MUSD 17 (MSEK 125). Överenskommelsen ger Atlas Copco rättigheterna till försäljning och service av Atlas Copcos industriverktyg i delstaten Michigan. Kunderna kommer att överföras till Atlas Copcos marknadsbolag i Michigan. Parterna har enats om att inte avslöja priset för överenskommelsen.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 9350 eller 070 899 9350
  • Love Liman, tf Presschef 08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför industriverktyg, monteringssystem, eftermarknadsprodukter, mjukvaror och tjänster. Man utvecklar för hållbar produktivitet i applikationer inom fordons- och flygindustrin, generell industri och underhåll, samt fordonsservice globalt. Den huvudsakliga produktutvecklingen och tillverkningsenheterna finns i Sverige, Frankrike, Japan, Kina och Ungern.