Atlas Copco förvärvar österrikisk tillverkare av mobila krossverk

31 aug 2010

Stockholm den 31 augusti 2010: Idag har Atlas Copco Austria GmbH förvärvat Hartl Anlagenbau GmbH, Österrike, ett företag som tillverkar och säljer mobila krossar och siktar.

Genom förvärvet går Atlas Copco in på den växande marknaden för mobila krossverk och stärker därigenom Gruppens erbjudande inom återvinning och bergförädlingsindustrin. "Förvärvet ökar Atlas Copcos engagemang i kundens värdekedja och gör oss till en mer komplett partner för våra kunder inom dessa segment,” säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. Hartl Anlagenbau GmbH är ett privatägt företag baserat i St Valentin, Österrike, och sysselsätter cirka 110 personer. Under 2009 var bolagets totala intäkter MEUR 21 (MSEK 197). Produkterna distribueras huvudsakligen genom ett nätverk av återförsäljare och partners. Hartl kommer att bli ett produktbolag inom Atlas Copcos division Surface Drilling Equipment. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik +46 (0)70 417 8502
  • Love Liman, tf Presschef 08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA.