Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco tar över verktygsdistribution i södra USA

2 jun 2010

Stockholm den 2 juni 2010: Atlas Copco Tools & Assembly Systems LLC har tecknat avtal om att ta över försäljningen och marknadsföringen av produkter och tjänster i södra USA från den nuvarande distributören Tooling Technologies Inc. Genom överenskommelsen stärker Atlas Copco sin närvaro, marknadstäckning och stödet till kunder i området.

”Vi är mycket glada att få ett sådant här tillfälle att integrera en större del av USA i Atlas Copcos försäljningsorganisation, och över att kunna erbjuda våra kunder ett ännu större utbud av avancerade produkter, tjänster och tillbehör,” säger Mats Rahmström, affärsområdeschef, Industriteknik. Tooling Technologies hade intäkter 2009 på omkring MUSD 12 (MSEK 90). Verksamheten har försäljning i Texas och kringliggande stater, inklusive norra Mexiko. Kunderna finns i fordons- och allmänna verkstadsindustrin, såväl som i segment som petrokemi/oljeutvinning, kraftverk, offentliga sektorn, elektronik- och flygindustrierna. Atlas Copco och Tooling Technologies har kommit överens om att all distribution av Atlas Copcos produkter och tjänster ska föras över till Atlas Copco Tools & Assembly Systems LLC i regionen. Mexikanska kunder kommer att betjänas av Atlas Copcos marknadsbolag i Mexiko.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 9350 eller 070 899 9350
  • Love Liman, tf Presschef 08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför industriverktyg, monteringssystem, eftermarknadsprodukter, mjukvaror och tjänster. Man utvecklar för hållbar produktivitet i applikationer inom fordons- och flygindustrin, generell industri och underhåll, samt fordonsservice globalt. Den huvudsakliga produktutvecklingen och tillverkningsenheterna finns i Sverige, Frankrike, Japan, Kina och Ungern.