Atlas Copco fullföljer förvärvet av amerikanska Quincy Compressor

1 mar 2010

Stockholm den 1 mars 2010: Atlas Copco fullföljde idag förvärvet av Quincy Compressor från EnPro Industries, med undantag för Quincys verksamhet i Kina, där godkännanden från relevanta lokala myndigheter fortfarande är utestående.

Quincy Compressor designar och tillverkar kolvkompressorer, skruvkompressorer samt vakuumpumpar, främst under varumärket Quincy. Atlas Copco planerar att fortsätta utveckla Quincy som ett självständigt varumärke i linje med koncernens väl etablerade varumärkesstrategi. Den förvärvade verksamheten hade intäkter 2009 om MUSD 125 (MSEK 900) och en rörelsemarginal på cirka 7%. ”Jag är glad att vi har fått godkänt för den här affären i USA och nu kan gå vidare med att utveckla Quincys verksamhet,” säger Stephan Kuhn, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Quincy grundades på 1920-talet och har sitt huvudkontor i Bay Minette, Alabama, USA. Bolaget har fabriker i Bay Minette, Quincy i Illinois samt i Kunshan i Kina. Produkterna säljs genom ett nätverk av oberoende distributörer och agenter. Mer än tre fjärdedelar av försäljningen sker i USA. Godkännanden från de kinesiska myndigheterna väntas under det andra kvartalet.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.