Atlas Copco köper kompressordistributör i Louisiana, USA

18 jan 2010

Stockholm den 18 januari 2010: Atlas Copco Compressors LLC, USA, har förvärvat kompressordivisionen inom Premier Equipment Corporation, Inc. Premier Equipment har varit en framgångsrik distributör av Atlas Copco-kompressorer i många år, med verksamhet i staten Louisiana.

”Förvärvet tar oss närmare våra kunder i regionen, så att vi kan bygga vidare på den starka bas som Premier Equipment har utvecklat inom viktiga kundsegment,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef, Atlas Copco Kompressorteknik. Kompressordivisionen inom Premier Equipment kommer att integreras i Atlas Copco Compressors södra distrikt i USA. Premier Equipment Corporation, Inc. Kommer att fortsätta sälja produkter såsom pumpar och processutrustning. Premier Equipment, med huvudkontor i Baton Rouge, har en väl utvecklad kundbas och marknadsnärvaro i Louisiana. Den ekonomiska aktiviteten i regionen bygger främst på kemi- och petrokemi, oljeindustri offshore, varvsindustri, verkstadsindustri och industriella tjänster för olje- och gassektorn. Atlas Copco tar över 12 anställda från Premier Equipment till följd av förvärvet. Parterna har kommit överens att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.