Atlas Copco köper USA-baserade Quincy Compressor

18 dec 2009

Stockholm den 18 december 2009: Atlas Copco har ingått avtal om att förvärva Quincy Compressor av EnPro Industries Inc. för omkring MUSD 190 (BSEK 1.4). Affären stödjer Atlas Copcos lönsamma tillväxt i Nordamerika och Kina genom att tillföra ett starkt varumärke och ett väl utbyggt distributörsnätverk. Förvärvet är föremål för godkännande av berörda myndigheter.

Quincy Compressor hade intäkter 2008 på MUSD 174 (BSEK 1.3), en rörelsemarginal på cirka 15%, och har ungefär 400 anställda. Bolaget designar och tillverkar kolvkompressorer, skruvkompressorer samt vakuumpumpar, främst under varumärket Quincy. Atlas Copco planerar att fortsätta utveckla Quincy som ett självständigt varumärke i linje med Atlas Copco-koncernens väl etablerade varumärkesstrategi.

”Vi ser fram emot att arbeta med Quincy Compressor och deras starka nätverk av distributörer. Verksamheterna passar strategiskt mycket bra ihop och förbättrar våra möjligheter att betjäna kunder i USA, med en ännu bredare produktportfölj,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef, Atlas Copco Kompressorteknik. ”För Atlas Copco ger affären intressanta synergier inom produktdesign, inköp och logistik, samtidigt som vi adderar ett starkt varumärke för vår fortsatta tillväxt.”

Quincy grundades på 1920-talet och har sitt huvudkontor i Bay Minette, Alabama. Bolaget har fabriker i Bay Minette, Quincy, Illinois samt i Kunshan i Kina. Produkterna säljs genom ett nätverk av oberoende distributörer och agenter. Mer än tre fjärdedelar av försäljningen sker i USA.

Förvärvet genomförs av Fulcrum Acquisition LLC, ett dotterbolag till Atlas Copco North America LLC, samt av Atlas Copco (China) Investment Company Ltd., vilka köper Quincy av EnPros dotterbolag Coltec Industries, Inc. Bolaget räknar med att avsluta affären under första kvartalet 2010. Fulcrum kommer att byta namn till Quincy Compressor LLC när förvärvet är genomfört.

EnPro Industries, Inc. är en ledande tillverkare av tätningsprodukter, olika typer av lager, dieselmotorer samt andra industriella produkter.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
  • Mattias Olsson, Chef investerarrelationer
    08 743 8290 eller 070 497 8290
  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.