Atlas Copco bygger ny fabrik i Kina

17 dec 2009

Stockholm den 17 december 2009: Atlas Copco har inlett uppförandet av en ny produktionsanläggning i Kina för divisionen Gas and Process. Investeringen om mer än MSEK 100 (mer än MEUR 10) ska stärka divisionens ställning på den asiatiska marknaden, och ger en bra plattform för fortsatt tillväxt inom branscher såsom kemi/petrokemi, luftseparation, med flera.

Fabriken, som ska vara färdigbyggd och redo för drift mot slutet av 2010, ligger i Shanghai och kommer att leverera till Kina samt andra länder i regionen. Atlas Copco kommer att montera och förpacka hela utbudet av turbokompressorer och expansionsturbiner vid den nya anläggningen. Projektet väntas förbättra effektiviteten i förpackning, orderhantering såväl som eftermarknad.

”Kina, Korea, Japan och Sydostasien är marknader med mycket stor potential för den här sortens produkter. Genom att tillverka närmare kunden blir vi mer effektiva generellt, alltifrån inköp av komponenter till hur vi hanterar eftermarknaden,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik.

I samband med investeringen kommer Atlas Copco Gas and Process att införa alla relevanta kvalitetsstandarder vid fabriken, inklusive ISO-certifieringar och nödvändiga lokala standarder.

För ytterligare information kontakta:
Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.